schwalbe
Net als trekvogels zijn ook wij gezamenlijk onderweg naar een doel. Wij zijn internationaal. Alleengaanden en gezinnen kunnen hier  deel van uitmaken. Wij zijn interkerkelijk. Ons verbindt, dat we geloven dat de Bijbel het Woord van God is en Jezus Christus Zijn Zoon.

 Wir als ganze Truppe2   Weg1
Uitgaande van ieders eigen unieke vaardigheden vliegt telkens een ander voorop en neemt zo de rest mee. Onderweg willen wij elkaar in het oog houden. Elkaar helpen eigen unieke gaven te ontdekken. In deze sfeer van wederzijds vertrouwen ervaren wij: samen komen wij verder dan alleen. En het is goed, dat mensen elkaar afwisselend bemoedigen om vol te houden en op de juiste koers te blijven.

De “juiste koers”? Diep in ons hart weten wij dat dit leven eenmaal ophoudt. Wij geloven dat daarna een nieuw leven bij God op ons wacht. Dit doel hebben wij voor ogen. En het is ons verlangen, vele anderen op deze weg mee te nemen.

   Love wegweiser

Onze leefgemeenschap maakt geen deel uit van een bepaalde organisatie of instelling. Voor het geheel is een zogenaamde “kerngroep” verantwoordelijk, die de leiding heeft. Een ieder is ervan overtuigd dat God hem of haar op deze plek en in dit werk geroepen heeft om Hem te dienen. Wij willen uit liefde voor Jezus er voor anderen zijn en zijn ons bewust dat het gezamenlijke gesprek en gebed daarbij belangrijk zijn. We ontmoeten elkaar regelmatig en denken na over vragen als: Wat is Gods wil in de komende tijd voor ons als leefgemeenschap en voor een ieder persoonlijk? Dat zijn spannende discussies, waarbij wij telkens eenstemmigheid nastreven. Want alleen dat, wat unaniem besloten is, kan een ieder van ganser harte doen.